Utveksling av data med tredjepart

Oppdatert 15.08.2022


Underleverandører

Leverandør Bruk
Amazon AWS Lagring av data.
Twilio Sending av SMS.
Google Analytics Brukes både i forhold til markedsføring og forbedring av applikasjonen ved å se på bruksmønstre.
Mailchimp Nyhetsbrev og informasjonsskriv. Informasjon om ditt navn og din e-postadresse overføres.
Mailtrap Fange e-poster fra testserver.

Samarbeidspartnere

Leverandør Bruk
Webtop Stream Meglersystem. Integrasjon for bestilling og levering.
Vitec Next Meglersystem. Integrasjon for bestilling og levering.
Websystemer Webmegler Meglersystem. Integrasjon for bestilling og levering.
Papirfly Muligheter for å hente bildefiler basert på XML. Papirfly kontakter vårt endpoint med oppdragsnummer og får tilbake en XML med linker.
Webassistenten Muligheter for å hente bildefiler basert på XML. Webassistenten kontakter vårt endpoint med oppdragsnummer og får tilbake en XML med linker.
SVEA Muligheter for å sende faktura (fakturakjøp). Ved avtaleinngåelse overføres informasjon om ditt selskap inkludert e-post. For hver oversendte faktura overføres fakturinformasjon som beløp, navn, telefonnummer, e-postadresse og adresse.
Google Kalender API-integrasjon med muligheter for å dele kalender for å vise sin tilgjenglighet, samt motta oppdragsoppføringer i egen kalender.
Retusjforetak Pholio overfører bildefiler fra anonymiserte oppdrag til en eventuell retusjleverandør (velges av bruker).
CubiCasa Integrert produksjon av plantegninger. Vi deler informasjon om adresse, lokasjon og fotograf.