HISTORIEN BAK
pholio
HISTORIEN BAK
pholio

lorem

ipsum

25
dolor
sit
LOREM IPSUM
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum

lorem ipsum
Velkommen til Pholio

historien bak pholio

Teamet bak Pholio har mange års erfaring som boligfotografer. Vi har vært innom de fleste varianter fra å være en frittstående aktør som gjør hele jobben selv, til å være tilknyttet store nasjonale og internasjonale fotoforetak. Det har blitt mange kvelder og netter med Photoshop og Lightroom. Vi har hatt bilen full av notatlapper med avtaler gjort på vei mellom oppdrag. Vi har kjent på den sure følelsen av at andre stikker av med det meste av betalingen, når vi har stått for det meste av jobben.

Opp gjennom årene har vi stiftet bekjentskap med mange ulike logistikksystemer og bestillingsportaler, alle med den hensikt å bidra til en mer effektiv arbeidsflyt. Da vi skulle utvikle Pholio, ble all vår erfaring lagt i potten. Vi har plukket det beste fra de ulike systemene vi har benyttet, med mål om å skape et skreddersydd datasystem for boligfotografer.

Arbeidet med Pholio ble påbegynt sommeren 2016, som en del av Interiørfoto AS. Interiørfoto har i en årrekke vært en av Midt-Norges ledende leverandører innen boligfoto. Intensjonen var å bygge et system som ikke bare skulle dekke Interiørfoto sine behov, men en fleksibel løsning som også skulle fungere godt for andre boligfotografer.

Pholio ble tatt i bruk av Interiørfoto mot slutten av i 2018, og i det påfølgende år ble flere andre fotoforetak tilknyttet systemet. Pholio har dermed blitt omfattende testet og optimalisert de siste årene. Det tekniske arbeidet er utført i samarbeid med ITsense AS.

27. august 2020 ble Pholio AS fisjonert ut av Interiørfoto AS og etablert som et eget og helt uavhengig foretak. Etableringen av Pholio AS utgjør startskuddet for å tilby Pholio som system i det åpne marked.

La Pholio gjøre din hverdag enkel, effektiv og oversiktlig! Du får mer tid til å gjøre det du liker best!

vår visjon

Vårt visjon er at Pholio skal være et fremoverlent og levende system i stadig utvikling. Pholio skal inspirere våre brukere til å oppnå en mer smidig og effektiv hverdag, samtidig som vi ønsker å bli inspirert av våre brukere til å gjøre Pholio til et enda bedre verktøy. Tips og innspill til videreutvikling ønskes alltid velkommen.