HISTORIEN BAK
pholio
HISTORIEN BAK
pholio

lorem

ipsum

25
dolor
sit
LOREM IPSUM
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum

lorem ipsum
Velkommen til Pholio

historien bak pholio

Teamet bak Pholio har mange års erfaring innen boligfoto. Vi har vært innom de fleste varianter fra å være en frittstående aktør som gjør hele jobben selv, til å være tilknyttet store nasjonale og internasjonale fotoforetak. Det har blitt mange sene kvelder og lange netter foran dataskjermen med Photoshop og Lightroom. Vi har hatt bilen full av notatlapper med avtaler gjort på vei mellom oppdrag. Vi har også kjent på den sure følelsen av at andre stikker av med det meste av betalingen, når vi selv har stått for det meste av jobben.

Opp gjennom årene har vi stiftet bekjentskap med mange ulike logistikksystemer og bestillingsportaler, alle med den hensikt å bidra til en mer effektiv arbeidsflyt. Da vi skulle utvikle Pholio, ble all vår erfaring lagt i potten. Vi har plukket det beste fra de ulike systemene vi har benyttet, med mål om å skape et så effektiv arbeidsverktøy for boligfotografer som mulig.

Arbeidet med Pholio ble påbegynt sommeren 2016, som en del av Interiørfoto AS. Intensjonen var å bygge et system som ikke bare skulle dekke Interiørfoto sine behov, men en fleksibel løsning som også skulle fungere godt for andre leverandører av boligfoto.

Pholio ble tatt i bruk mot slutten av i 2018, og i det påfølgende året ble flere fotoforetak tilknyttet systemet. Pholio har dermed blitt omfattende testet og optimalisert de siste årene.

August 2020 ble Pholio AS etablert som et selvstendig foretak. Selskapet er i dag en uavhengig og rendyrket systemleverandør uten eierskapsmessige relasjoner til leverandører av boligfoto. For oss er det viktig å være en nøytral aktør, hvor våre brukere kan føle seg trygge på at informasjon om produkter, priser og leveranser ikke deles videre.

vårt team

Hallvard Solem
Hallvard Solem

Daglig leder

hallvard@pholio.no
(+47) 976 63 687

Tarjei Bratteland
Tarjei Bratteland

Utviklingsansvarlig

support@pholio.no
(+47) 72 90 90 77

Mattias Ellingsen
Mattias Ellingsen

Trainee / Utvikler

support@pholio.no
(+47) 72 90 90 77

La Pholio gjøre din hverdag enkel, effektiv og oversiktlig! Du får mer tid til å gjøre det du liker best!

vår visjon

Vårt visjon er at Pholio skal være et fremoverlent og levende system i stadig utvikling. Pholio skal bidra til at våre brukere kan oppnå en mer smidig og effektiv hverdag, samtidig som vi ønsker å bli inspirert av våre brukere til å gjøre Pholio til et enda bedre verktøy.

Vi i Pholio ønsker å bidra til et større mangfold av fotoleverandører, hvor små og mellomstore fotoforetak kan tilby logistikklsøninger på nivå med de store.