Prisvilkår

Oppdatert 20.10.2020


Alle oppgitte priser er eks. mva.

Pris per oppdrag


Muligheter for redusert pris per oppdrag ved større oppdragssvolum.
Prisen beregnes per ferdigstilte oppdrag og faktureres etterskuddsvis hver måned.

140,-
pr. oppdrag

Lagring


Lagring fakturerer etterskuddsvis hver måned for hver påbegynte 250 GB. Lagringskostnaden beregnes ut fra maks lagring i den aktuelle måneden. Hver kveld klokken 23.00 beregnes din totale lagring. For å unngå unødvendige lagringskostnader, sletter vi råbilder 30 dager etter at oppdraget har fått godkjent sitt fakturagrunnlag. Unntaket er råbilder kategorisert som "Stock", disse slettes etter 120 dager.

250,-
pr. 250 GB pr. mnd.

Dette er inkludert


  • fritt antall brukere
  • fritt antall kunder
  • aktivering av integrasjon mot meglerkunde
  • aktivering av retusjleverandør (Google Disk eller FTP)
  • aktivering av integrasjon mot SVEA (krever egen avtale med SVEA)

I Pholio slipper du å være et støttemedlem. Du betaler kun for det du bruker!